หน้าหลัก » ผลิตภัณฑ์ » อุปกรณเชื่อมเหล็ก » เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูม
เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูม

เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูม

ลักษณะเครื่องเชื่อมคอลัมน์ แอนด์บูม
เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูม หรือเรียกอีกชื่อว่า Manipulator มี 2 ประเภท หลักการการเชื่อมที่เรานำมาติดตั้งในเครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูมของเรา ได้แก่ การเชื่อมแบบ TIG (Tungsten Inert Gas Welding) เป็น วิธีเชื่อมโลหะด้วยความร้อน ที่เกิดจากการอาร์คระหว่างลวดทังสเตน กับชิ้นงาน โดยมีแก๊สเฉื่อยปกคลุมบริเวณเชื่อม และบ่อหลอมละลายเพื่อไม่ไห้บรรยากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกิริยา และการเชื่อมแบบ MIG (Metal Inert Gas Welding) ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมที่สร้างความร้อนระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ลวดเชื่อมที่ใช้จะเป็นลวดเชื่อมเปลือยที่ส่งป้อนอย่างต่อเนื่องไปยังบริเวณอาร์ค และทำหน้าที่เป็นโลหะเติมลงยังบ่อหลอมละลาย บริเวณบ่อหลอมละลายจะถูกปกคลุมไปด้วยแก๊สเฉื่อย เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกับอากาศ ทั้งนี้บริษัทของเรานำเสนอเครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูม 3 แบบให้ท่านได้เลือกตามความเหมาะสมของงาน ได้แก่ เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูมแนวรัศมี เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูมแบบกำหนดตำแหน่งแน่นอน (fixed) และเครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูมแบบหมุน (fixed rotating) ซึ่งเครื่องเชื่อมทั้ง 3 แบบนี้ให้ความแม่นยำเชิงตำแหน่งสูง ทั้งนี้เราสามารถออกแบบเครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูมพิเศษให้เหมาะสมกับงานของท่านได้เช่นกัน
เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูมนอกจากจะให้ความแม่นยำในการเชื่อมสูงแล้ว ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเชื่อมวัสดุต่างๆ หลากหลายประเภท เช่น ในการผลิตหม้อน้ำ การสร้างกังหันลม ไปจนถึงการผลิตท่อขนาดใหญ่ เช่นท่อส่งผ่านน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ และการผลิตเครื่องจักรโลหะ เป็นต้น
เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูม ประกอบไปด้วยวัสดุหลักได้แก่ คอลัมน์ บูม คีมจับอ๊อก และเครื่องช่วยเชื่อม
เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูมนี้สามารถเข้าถึงทั้งชิ้นงานขนาดเล็ก และชิ้นงานขนาดใหญ่ เพื่อการเชื่อมตามแนวเส้นรอบวงและการเชื่อมตามแนวยาว มากไปกว่านั้นเรายังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานของท่านได้อีก เช่น ระบบตรวจจับทิศทาง ระบบตรวจสอบความคุม และระบบขจัดของเสีย ทั้งนี้เรายังสามารถออกแบบ และผลิดเครื่องเชื่อมตามออร์เดอร์ เพื่อให้เข้ากับความต้องการในการใช้งานของท่านได้เช่นกัน

ลักษณะเครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูม
1.คอลัมน์ทั้งสอง และบูมถูกจัดวางในแนวตัววี เพิ่มความสามารถในการจุและการรับน้ำหนัก
2. คอลัมน์ถูกติดตั้งมอเตอร์เบรค เพื่อความแม่นยำ และความราบรื่นในการวางชิ้นงาน
3. คีมจับอ๊อก และคอลัมน์ได้ถูกติดตั้งสลักนิรภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ในกรณีที่โซ่ขาด สลักนิรภัยนี้นอกจากจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานให้กับผู้ใช้อีกด้วย
4. เดือยหมุนถูกนำมาใช้เชื่อมระหว่างฐาน และส่วนล่างของเครื่องเชื่อม เพิ่มความทนทาน และมั่นคงให้กับการหมุนของเครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูม ทั้งนี้ยังทำให้สามารถเชื่อมชิ้นงานได้หลายๆ ชิ้นในเวลาเดียวกัน
5. คีมจับอ๊อกถูกติดเชื่อมกับบูมด้วยคอลัมน์ ทำให้การปรับเพิ่มความกว้างในแนวตั้ง และแนวนอนเป็นไปง่ายขึ้น
6. เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูมถูกติดตั้งวงจรคงค่าระดับแรงดันไฟฟ้า (Electrical regulator) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ระดับแรงดันทางด้านเอาต์พุตคงที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำคัญมากในงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
7. วงจรควบคุมความเร็วรอบเป็นแบบละเอียด (A stepless speed regulating converter speed control) ซึ่งมีความแม่นยำ และเชื่อถือได้สูง วงจรควบคุมความเร็วนี้ยังถูกใช้ในการควบคุมความเร็วของบูม และเตือนเมื่อระบบเครื่องจักรขัดข้อง
8.คีมจับอ๊อกหรือหัวจับ ยังถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ด้านบนของหัวจับถูกเชื่อมติดกับโซ่ยก ด้านข้างถูกเชื่อมกับคอลัมน์โดยโซ่ล้อ และด้านหน้าถูกยืดติดกับบูม
9. วงจรลดความเร็วของเคื่องจักรถูกติดตั้งเกียร์ทดรอบ เพื่อใช้สำหรับการปรับรอบลดความเร็วของมอเตอร์อย่างแม่นยำ
10.เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูมของบริษัทเราถูกเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบปืน หรือน้ำยาเคลือบเงาเพื่อชักเงาและป้องกันสนิม

ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูม

รุ่น LH8080 LH4580 LH5060 LH3040 LH1235
ระยะแนวขวาง (มม) 8000 4500 5000 3000 1200
ระยะแนวตั้ง (มม) 8000 8000 6000 4000 3500
มุมหมุน (มม) ±180° ±180° ±180° ±180° ควบคุมด้วยมือ±360°
ความเร็วในการหมุน (เมตร/นาที) 0.12 0.12 0.12 0.12  
ความเร็วบูม (เมตร/นาที) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
ความเร็วในการขับเคลื่อนของบูม(เมตร/นาที) 0.12-1.2 0.12-1.2 0.12-1.2 0.12-1.2 0.12-1.2
ความเร็วในการขับเคลื่อนถอยหลังของบูม(เมตร/นาที) 0.2-2 0.2-2 0.2-2 0.2-2 ควบคุมด้วยมือ
ขนาดเส้นรอบวงของโต๊ะชิ้นงาน (มม) 2700 2000 2000 1500 1000

อุปกรณ์เครื่องเชื่อมคอลัมน์แอนด์บูม
ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของท่านง่ายขึ้น เรายังนำเสนออุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมมากมายให้ท่านได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องลำเลียงและกำจัดของเสีย ระบบชั้นจัดวางของ และอื่นๆ อีกมากมาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของ
  • เครื่องวางตำแหน่งเครื่องวางตำแหน่งท่อเป็นเครื่องระบุตำแหน่งและระยะทางการจัดวางชิ้นงานระบบดิจิตอล ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม เช่น การกลึง การกัด การ...
  • เครื่องหมุนท่อเครื่องหมุนท่อ โต๊ะหมุนสำหรับการเชื่อม หรือเครื่องหมุนชิ้นงาน คือเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการเชื่อมรอยต่อหรือตะเข็บของชิ้นงานรูป...
  • แท่นเชื่อมแท่นเชื่อมหรือแท่นหมุนสำหรับเชื่อมงานนี้ ถูกใช้เป็นหลักในการเชื่อมและประกอบชิ้นงาน โดยได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อน้ำ...
  • เครื่องเชื่อมแบบ Stack เครื่องเชื่อมหลายชิ้นงาน หรือเครื่องเชื่อมแบบ Stack สามารถนำไปใช้เชื่อมแผ่นเหล็กหรือท่อได้ทีละหลายชิ้นในคราวเดียว ช่วยลดความสิ้นเปลืองพลังงานและค่า...